Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Στόχος είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, το κτίσιμο μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης με το ευρύ κοινό.

Για της Ασφαλειες Διωτης , η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί κομμάτι μιας μακροχρόνιας στρατηγικής, που προκύπτει από το χρέος της να στηρίζει την κοινωνία, κοιτώντας όχι μόνο μπροστά αλλά και τριγύρω, προσπαθώντας να προσφέρει χαμόγελα, και κυρίως αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι αποτελούν τη δύναμή της. Αυτό το χρέος είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από όλες τις δράσεις της εταιρείας.